v. 1.2 Mycoplasma genitalium PCR (A)

 

Indikasjon

Det anbefales å teste:

-      Personer med symptomer på uretritt eller cervisitt som har negative tester på Chlamydia og gonoré

-      Personer som fortsatt har symptomer etter behandling for evt. Chlamydia eller gonoré

-      Partner til person med påvist Mycoplasma genitalium

Prøvemateriale

Førstestråle-urin. Se prøvetaking

Penselprøve fra cervix/vagina/urethra

  (Hos kvinner anbefales penselprøve fra cervix/vagina framfor urinprøve)

 Ved prøvetakingen er det viktig å få med mye epitelceller

Transportmedium/prøvetaking

Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit

Prøvetakingsutstyret oppbevares ved romtemperatur før bruk

NB: Sjekk at det er buffer (væske) i røret ved prøvetaking.

Prøvetakingsrør med lekkasje skal ikke brukes. 

Urin og genitalprøver: Prøvetaking og transport med Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit 

Prøvebehandling

Sendes til laboratoriet snarest

Forsendelse

Kan sendes i romtemperatur.

Holdbarhet

Prøven er holdbar i inntil 14 dager (inkludert analysering) ved 2-30 °C.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Det er viktig å klistre strekkode/navnelapp på høykant, og slik at vinduet på prøveglasset ikke dekkes

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

3(-4) ganger per uke

Svartid

1-5 dager

Svar/ svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Det anbefales ikke å teste asymptomatiske personer (unntak: partner til person med påvist M.genitalium)

PCR kan påvise DNA fra døde bakterier i minst 6 uker etter behandling 

Av laboratorietekniske grunner besvares Chlamydia trachomatis- og Neisseria gonorrhoeae-PCR samtidig med Mycoplasma genitalium PCR

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert