v. 2.0 Hepatitt E Virus (HEV) antistoff

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke: Hepatitt E - Veileder for helsepersonell FHI

Prøvemateriale

EDTA-Plasma
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)


Serum
Serum m/gel (Helst eget prøveglass)Se lenke for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum

 

Lenke: FHI - Veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi hverdager innen 14:00 (mandag-torsdag) for å sikre forsendelse samme dag

Analysested

Folkehelseinstituttet (FHI)
Analyseoversikt:
https://www.fhi.no
Rekvisisjon:
Rekvisisjon FHI

Kommentar

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for Hepatitt E


For mer informasjon
Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Hepatitt E - Veileder for helsepersonell FHI