v. 1.1 Hepatitt E virus (HEV) antistoff

Prøvemateriale

Serum/EDTA-plasma

Analysevolum

FHI/Serologiske analyser

Prøvebehandling

FHI/provetaking-og-forsendelse

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Eksterne rekvirenter: FHI/provetaking-og-forsendelse

Kommentar

 FHI er nasjonalt referanselaboratorium for HEV

Analysested

Folkehelseinstituttet (FHI)

Rekvisisjonsskjema

FHI/Rekvisisjon mikrobiologiske analyser