v. 1.3 Cytomegalovirus (CMV) PCR Haukeland

 

Prøvemateriale

EDTA-gelglass

Eventuelt andre prøvematerialer, se Analyseoversikten.no

Analysevolum

Se Analyseoversikten.no

Prøvebehandling

 

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Kommentar

Kvantitativ PCR for EDTA-plasma

Kvalitativ PCR for andre prøvematerialer (påvist/ikke påvist)

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, virologisk avdeling

Rekvisisjonsskjema

Avdelinger/laboratorieklinikken/Sider/Rekvisisjonar

Rekvirent benytter rekvisisjonen til mikrobiologi og immunologi og skriver EDTA-plasma under "Annet prøvemateriale" og angir analysen CMV PCR, da denne ikke spesifikt er angitt på rekvisisjonen.