v. 1.3 Cytomegalovirus (CMV) PCR Rikshospitalet

Prøvemateriale

EDTA-plasma eller navlestrengsblod fra foster (prenatalt)

NB! Kun EDTA gel-glass, se: Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)

Analysevolum

1 ml EDTA-plasma

Helst eget prøveglass

Holdbarhet

Fullblod: < 72 timer

Plasma: > 72 timer

Forsendelse

For interne rekvirenter: Prøven sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi innen kl.13.30, som videresender denne for undersøkelse samme dag.

Eksterne rekvirenter, se: Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)

Kommentar

Kvantitativ PCR

Kvalitativ PCR

CMV resistensbestemmelse utføres ved behov

Analysested

Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus (OUS)

Rekvisisjonsskjema

Prøver til virologiske og infeksjonsimmunologiske undersøkelser

Eventuelt, se: Rekvisisjoner Oslo univ.sykehus