v. 1.4 Pro-BNP

Prøvemateriale

Pro-BNP:

Serum

Gel glass

 (BNP og proBNP tas på ulikt prøvemateriale, anlyseres på ulike laboratorier, se linker under kommentar)

Analysevolum

0,5 ml   

Indikasjon

Diagnostikk og oppfølging av pasienter med hjertesvikt. Differensialdiagnostisk ved akutt dyspnoe for å skille mellom hjerte- og lungesvikt.

Holdbarhet

Holdbar 5 døgn i kjøleskap (pro-BNP)

Kommentar

Se BNP, som analyseres i Stavanger

Se proBNP som analyseres ved Helse Bergen

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier