v. 1.1 Organdonasjon, vevstyping

Prøvemateriale

Fullblod

6-8 ACD + 2 glass uten tilsetning

Prøvebehandling

Glassene skal IKKE sentrifugeres!

Forsendelse

Med første fly, Ugyldig lenke

Holdbarhet

Holdbarhet på prøvematerialet ved ulik omgivelsestemperatur

Kommentar

Se Ugyldig lenke og Ugyldig lenke.

Bestilling, prøvetaking og sending er beskrevet i disse to prosedyrene, og de er viktige å sette seg inn i.

 

Rekvirent skal varsle Immunologisk Institutt på Rikshospitalet, tlf 23 07 00 00/23 07 13 44. Be om å få snakke med vakthavende transplantasjonskoordinator.

Analysested

Rikshospitalet,

Immunologisk Institutt (IMMI),

Seksjon for Transplantasjonsimmunologi

0027 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon