v. 1.4 Kryoglobuliner

 

Prøvemateriale

Fullblod

Glass uten tilsetning. Gelglass kan IKKE brukes

Analysevolum

0,5 – 1,0 mL

Prøvebehandling

Det anbefales at prøven tas ved poliklinikken på Stavanger Universitetssjukehus pga de spesielle omstendighetene rundt prøvetaking og behandling, se under.

NB! Blodet må koagulere og serum skilles fra blodlegemene ved 37ºC. Prøveglasset skal stå 1 time ved 37ºC, sentrifugeres ved 37ºC eller i romtemperatur i 10 min. Avpipetter serum mens prøven holder 37ºC.

Serum oppbevares kjølig. Tilfredsstillende prøvetaking og behandling av blodprøvene er avgjørende for å påvise kryoblobuliner.

Forsendelse

Prøven sendes via:

Stavanger Universitetssykehus,

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

4068 Stavanger

Holdbarhet

Prøven sendes samme dag.

Indikasjon

Mistanke om gammopatier, eller noen former for autoimmun sykdom

Kommentar

Utføres daglig

Se Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon