v. 1.3 HE4 (Markør for ovarialcancer)

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Diverse

Se eventuelt  HE-4 i laboratoriehåndboka, OUS

Indikasjon

HE4 (Human epididymis protein 4). Markør for ovarialcancer.

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi

Ullernchaussen 70

0379 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier