v. 1.2 Spinalvæske PCR-undersøkelser (A)

 

Indikasjon

Mistanke om viral meningitt/encefalitt

Prøvemateriale

Spinalvæske

Analysevolum

Minimumsvolum er 600 µL (nok til undersøkelse av herpes simplex virus, varicella-zoster virus og enterovirus)

Dersom det er rekvirert andre analyser i tillegg, må det sendes mer spinalvæske

Prøvebeholder

Steril universalkonteiner

Prøvetaking

Spinalvæske tas etter avdelingenes gjeldende prosedyrer

Prøvebehandling

Sendes snarest til laboratoriet

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Spinalvæsker som også skal til bakteriologisk dyrkning oppbevares i romtemperatur før forsendelse til mikrobiologisk avdeling

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

PCR-analyse for følgende agens utføres ved avdelingen:

  • Enterovirusgruppen
  • Herpes simplex virus 1 og 2
  • Varicella-zoster virus

Parechovirus omfattes ikke av vår PCR-analyse

Utføres

Mandag til fredag

Prøven må ankomme laboratoriet innen kl. 09.00 dersom prøven skal analyseres samme dag

Svartid

Mandag til fredag (dersom levert innen kl. 09.00 fredag): 0-1 dager

Fredag (etter kl. 09.00), lørdag, søndag og helligdager: 1-3 dager

Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Telefonsvar gis snarest til rekvirent dersom det påvises virus i spinalvæske

Rekvirerte PCR-undersøkelser som ikke utføres ved vårt laboratorium videresendes til annet laboratorium etter klinisk vurdering/ avtale med rekvirent

Spinalvæsker med normale verdier for leukocytter, protein og glukose undersøkes vanligvis ikke, unntatt ved svært kort sykehistorie eller andre spesielle forhold ved sykehistorien. Klinisk indikasjon vurderes i hvert enkelt tilfelle 

Parechovirus omfattes ikke av vår PCR-analyse

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus Akkreditert