v. 1.4 Amylase isoenzymer

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml

Indikasjon

Forhøyet total amylase av ukjent årsak. Hvis pankreas amylase er målt og er forhøyet og det også er kliniske holdepunkter for at pasienten har affeksjon av pankreas, er det ikke nødvendig å undersøke isoenzymmønsteret ved elektroforese.

Kommentar

Total amylase må bestemmes i samme prøve. Kliniske opplysninger må oppgis!

Se eventuelt analyseregister ved ous

Analysested

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier